Sau bao nhiêu ngày tháng tìm cách để nện em đồng nghiệp Kojima Minami, thì hôm nay tôi đã có  cách để thịt êm nó. Kiếm được ít thuốc kích dục, tôi đã cho em nó uống, và lúc này em nó dần dần mất kiểm soát thế rồi cứ nện em nó từ phái sau thôi. Em nó bị tôi nện cho tơi tả, lúc tỉnh lúc mơ, đảm bảo anh em sẽ thích cho mà coi. Mời anh em cùng đón xem, chúc anh em ngon miệng!!