Oder gái gọi gặp ngay cô bạn học năm xưa bắt nạt mình: Anh chàng này đi chơi gái, và có oder một em gái gọi hàng tuyển, nhưng khi đến phòng khách sạn thì anh chàng này mới phát hiện ra người bạn này chính là người năm xưa bắt nạt mình ở trường. Anh ta lấy hết sức mạnh hiện tại đụ cho em nó tới bến cho bõ tức, và rồi liệu Yu Shinoda có xin tha hay không, mời anh em cùng đón xem……..